• Latviešu rakstu valodas rašanās periods
  • Latviešu valodniecības agrīnais periods
  • Latviešu valodniecības vidējais periods
  • Latviešu valodniecības mūsdienu periods